Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Yeni Coronavirüs Salgını Nedeniyle Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Muhasebe Veznelerinden Yapılacak Tahsilatların Banka Hesaplarımıza Yapılması İle İlgili Duyuru