Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Ağrı Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Bakanlığımız ilke ve hedefleri doğrultusunda;  katılımcı, tarafsız, saydam  bir  anlayışla çağdaş hizmet standartlarını  gerçekleştiren, kullanımında bulunan  kamu kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, uygulamayı takip eden  ve denetleyen bir Defterdarlık.

Vizyonu;
Kalkınmış ve çağdaş bir Türkiye için kaynak yaratmada öncü, sürekli gelişmeye açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı içerisinde, ekip ruhuyla hareket eden, kendisiyle ve vatandaşlarla barışık, çalışanların hizmet vermekten mutluluk duyduğu doğru, güvenilir ve adil bir mali hizmet sunarak sürekli gelişen örnek bir kurum olmaktır.